Konspekt pracy dyplomowej

Zanim zdecydujemy się na przystąpienie do tworzenia swojej własnej pracy dyplomowej, wcześniej musimy napisać jej konspekt. W takim konspekcie powinny być zawarte przede wszystkim najważniejsze tezy, które chcielibyśmy przedstawić, a także poszczególne punkty, których podczas pisania pracy będziemy się ściśle trzymać.

Plan pracy dyplomowej powinien być zatem swego rodzaju przedstawieniem najważniejszych treści merytorycznych, oczywiście w krótkich, zwięzłych punktach. Dobrze jest zatem umieścić w takim planie zagadnienia, którymi będziemy się kolejno zajmować. Jeśli uda nam się stworzyć konspekt pracy, wówczas szybko się przekonamy, że dalsze jej pisanie będzie znacznie łatwiejsze, bowiem doskonale będziemy znać tezy, które będziemy poruszać.

Zanim oczywiście stworzymy konspekt, warto w ogóle się zastanowić, jak wybrać temat pracy. To głównie od naszego tematu będzie zależeć to, w jaki sposób będzie przebiegać dalsza praca, zarówno nad tworzeniem konspektu, jak i nad poszukiwaniami potrzebnych materiałów, które będą nam pomocne w pisaniu każdej pracy, zarówno magisterskiej, jak i licencjackiej, czy inżynierskiej.

Plan pracy polega przede wszystkim na rozwinięciu najważniejszych punktów. Takie rozwinięcia powinny zawierać około kilku zdań, nie mogą być zbyt obszerne. Warto wiedzieć, że konspekt pracy ma nie tylko pokazywać treść samej pracy, ale również stanowić dla czytelnika przybliżenie jej budowy. Dobrze więc już na tym etapie zadecydować o rozdziałach, podrozdziałach oraz o innych elementach, które będą miały znaczący wpływ na ogólny charakter naszej pracy.

Konspekt pracy jest również swego rodzaju opracowaną strategią działania, której następnie będziesz mógł się trzymać. Najczęściej promotorzy wymagają przedłożenia takiego planu pracy, jednakże nie wszyscy. Jeśli jednak twój opiekun będzie od ciebie oczekiwał napisania takiego konspektu, wówczas nie oburzaj się, a przystąp do działania. W ten sposób zaplanujesz swoją pracę, a promotor ewentualnie podsunie ci ciekawe propozycje oraz treści, które być może również będą mogły znaleźć się w twojej pracy.